Dr. Fuad Mustafayev

Öd yollarının stentlənməsi

Öd yollarının stentlənməsi, öd yollarının tıxanması səbəbindən öd axınının tıxandığı bir vəziyyət olan obstruktiv sarılığın müasir, minimal invaziv müalicəsidir.